Kalendarz

lipiec

26

poniedziałek

Godzina

Projekty

 

Pomagamy zwierzakom - wizyta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

Schronisko - azyl dla bezdomnych zwierząt.
Miejsce, gdzie nieważna jest metryka,
 ani wygląd. To miejsce,
 w którym każdy niechciany zwierzak
 znajdzie ciepły kąt i pełną miskę”.
          4 Października, w dzień imienin św. Franciszka z Asyżu – patrona ekologów i przyjaciela zwierząt, przypada Światowy Dzień Zwierząt. Św. Franciszek w stosunku dla  człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na charakter, poglądy, narodowość, stan majątkowy i każdy, kto prosi o pomoc, wróg czy przyjaciel powinien być wysłuchany i przyjęty. Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week) trwający do 10 października, a cały miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Obchody celebrują organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt, organizacje non-profit, a także wegetarianie.
Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku. Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt TOZ zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi. Nasza szkoła już po raz kolejny aktywnie przyłączyła się do październikowych obchodów. 4 grudnia wybraliśmy się z wizytą do schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, która była ukoronowaniem kilkutygodniowej akcji pomagania zwierzakom. Przekazaliśmy na rzecz schroniska wiele rzeczy niezbędnych jego podopiecznym do przetrwania, min.: jedzenie (suchą karmę, puszki mięsne, suszone przysmaki itp.). Ta wizyta to znakomity przykład na to, że już od najmłodszych lat warto uczyć dzieci miłości i szacunku do innych. Nie tylko do ludzi, ale i zwierząt - by zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym; by uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt: tych, które są w naszych domach i tych, dla których domem jest niestety schronisko. Dzisiejsza wycieczka , mamy nadzieję ,uświadomiła dzieciom, że zwierzęta to nie zabawki, z których można zrezygnować, kiedy minie czas pierwszej fascynacji, a posiadanie psa i kota to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek wobec słabszej istoty. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali dobroć  i wrażliwość na niedole psiaków i kotków z Celestynowa  i podarowali  im dary. Pamiętajmy jednak o jednym...
       Październikowe akcje są ważne, ale  kochajmy zwierzaki przez cały rok :)!!!!

(autor ; I. Jackiewicz)