Kalendarz

sierpień

6

czwartek

Godzina

Projekty

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych      

3 września 2018r.

2.

Rocznica walk pod Kałuszynem

12 września 2018r.

3.

Zebranie Rady Rodziców

18 października 2018r.

4.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*

2 listopada 2018r.

5.

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

15 listopada 2018r.

godz. 14.00

6.

Przerwa świąteczna

23 grudnia 2018r. -

31 grudnia 2018r.

7.

Klasyfikacja uczniów za I półrocze - rada pedagogiczna  

21 stycznia 2019r.

godz. 14.00

8.

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2019r.

  9.   

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

12 marca 2019r.

godz. 14.00

10.

Wiosenna przerwa świąteczna      

18-23 kwietnia 2019r.

11.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

(w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*

2 maja 2019r.

12.

Klasyfikacja uczniów za II półrocze - rada pedagogiczna  

13 czerwca 2019r.

godz. 14.00

13.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych      

21 czerwca 2019r.

14.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017 - rada pedagogiczna  

25 czerwca 2019r.

godz. 10.00

 

* - Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla chętnych uczniów
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 X 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)