Kalendarz

sierpień

6

czwartek

Godzina

Projekty

 

„Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” zadanie nr 18

Pierwszaki z Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach wykonały zadanie numer 18 z projektu edukacyjnego „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”, którego celem było stworzenie kącika przyrodniczo-badawczego. Uczniowie w swoim kąciku umieścili materiały przyrodnicze związane z jesienią. We wcześniej przygotowanych koszykach znalazły się: kasztany, żołędzie, suche liście, mech oraz warzywa z przydomowych ogródków dzieci. Kącik przeniósł do naszej klasy magiczną aurę jesieni.

Projekt edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” - zadanie nr 2

 

Pierwszaki z Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościach wykonały zadanie numer 2 z Projektu edukacyjnego „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”. Zadanie to polegało na ułożeniu cyfr z materiału naturalnego. W związku z tym, że obecnie uczymy się dodawać w zakresie 5 – dzieci ułożyły cyfry od 1 do 5… z kasztanów, które zebrały w wolny dzień ze swoimi rodzicami. Cyfry zostały przyklejone do papieru i spędziły kilka dni w naszej sali.

autor- Milena Szaniawska

"Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody"

Znalezione obrazy dla zapytania „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”„Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” jest odpowiedzią na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN oraz odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Udział w projekcie będzie brała klasa I.

Cele ogólne:

- promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie,

- nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,

- postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów.

Czytaj więcej: "Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody"

„Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”

Znalezione obrazy dla zapytania „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?” – projekt przygotowany przez Uniwersytet DzieciMali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?” – projekt przygotowany przez Uniwersytet Dzieci

Zamień swoich uczniów w detektywów i pokaż im, jak ciekawa potrafi być nauka! Dzięki projektowi dzieci będą poznawać tajniki matematyki, przyrody i informatyki. Rozwiną również swoje umiejętności plastyczne i kompetencje społeczne (współpraca, praca w grupie). Projekt składa się z 8 scenariuszy lekcji. Część z nich połączona jest ze sobą motywem detektywistycznym, który rozbudzi ciekawość uczniów i zwiększy w nich chęć uczenia się i poznawania świata. Na każdej lekcji przedstawisz uczniom inną zagadkę, którą „mali detektywi” będą starali się rozwiązać. Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwijają ponadto u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń. Projekt będzie realizowała klasa I.

"Mały miś w świecie wielkiej literatury"

Znalezione obrazy dla zapytania mały miś w świecie wielkiej literatury

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Jest to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa.

Dzieci wraz z nauczycielem wybiorą  grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach dzieci. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w szkole. Mis będzie także wędrował po domach dzieci. Zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu).  Kolejność wędrówki misia określi nauczyciel (losowa lub według dziennika). Serdecznie zapraszam wszystkich naszych Rodziców do włączenia się do w/w projektu.Więcej informacji można znaleźć na stronie:https://www.mac.pl/malymis