SZKOŁA OFERUJE

 • Przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi ucznia
 • Wysoki poziom nauczania i atrakcyjne formy nauki
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Opiekę logopedy
 • Opiekę oligofrenopedagoga
 • Opiekę terapeuty pedagogicznego
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne
 • Plac zabaw i boisko szkolne
 • Obiady
 • Liczne imprezy, konkursy oraz programy edukacyjne
 • Wyjazdy na basen
 • Prezentowanie talentów i osiągnięć artystycznych dzieci w ramach imprez szkolnych i środowiskowych

DZWONKI

08:15 09:00
09:10 09:55
10:05 10:50
11:10 11:55
12:05 12:50

 

Zapisz