Celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój dzieci oraz przygotowanie ich do systematycznej nauki na szczeblach wyższych. Pierwsze lata szkolne decydują o stosunku dziecka do dalszej nauki, dostarczają mu podstawowej wiedzy o świecie, kształtują jego charakter. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do wprowadzania  uczniów w rożne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku. W naszej placówce nauczanie odbywa się na poziomie klas I-III. Posiadamy również oddział przedszkolny do którego uczęszczają dzieci w wieku trzech, czterech, pięciu i sześciu lat.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz